Тестове

Търсите административен персонал, служители за контактен или обслужващ център с добри познания по нидерландски? Ако се питате дали кандидат за определена позиция има необходимото ниво по нидерландски, можете да се обърнете към нас за провеждане на езиков тест. Въз основа на устен и/или писмен тест (съобразно Общата Европейска Езикова Рамка - Common European Framework of Reference for Languages) определяме нивото на владеене на нидерландски език (A2, B1, B2, C1 или C2) на потенциалните ви сътрудници, независимо от тяхната националност и местопребиваване. Устните тестове за ниво се провеждат посредством лична среща с кандидата или по телефона.	+359 878 542 032
	niderlandika@gmail.com

	 

+359 878 542 032
niderlandika@gmail.com