Преводи

Превеждането е повече от прехвърляне на думи от един на другезик. Добрият превод изисква задълбочени познания  по изходния и перфектно владеене на целевия език. Поради това е много важно целевият език да е майчин език за преводача, но той би следвало добре да познава и културните, и лингвистичните различия между двата езика. По този начин преводът няма да е буквален, но ще запази и нюансите на изходния текст.

За да осигурим постоянното качество на превода се стараем винаги да изпълняваме възложените поръчки от даден клиент с един и същи преводач, който познава конкретиката в случая. Вярваме, че е важно преводачът да е запознат с контекста и предисторията на документите за превод.

Наясно сме, че белгийският нидерландски понякога е доста различен от нидерландския, който се говори и пише в Холандия и винаги вземаме под внимание дали преводът е предназначен за белгийския или за холандския пазар.	Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

	БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ

Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ


	Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

	CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL