Български - преводи и уроци

Българският е южнославянски език, който се отличава от други славянски езици с липсата на падежи. Понеже и в нидерландския и английския език няма падежна система, за нидерландско- и английскоговорящи  чужденци е по-лесно да научат български, отколкото руски например.

Поради факта, че българският се пише на кирилица, на много чужденци им се струва непосилно да се захванат с изучаването му. Научаването на кирилицата обаче, е въпрос на няколко седмици.

Чужденци, които пребивават в България за по-дълго време, значително улесняват ежедневния си живот, ако могат поне малко да се изразяват на български. Затова Niderlandika организира курсове по български за начинаещи (с нидерландски или английски като междинен език), в които се фокусира върху практични неща и курсистите се запознават с основите на българската граматика.

Също така можем да преведем официалните ви белгийски или холандски документи на български или българските ви документи на нидерландски. Това е нашата специализация. За преводи от български на нидерландски и обратно при нас плащате значително по-малко, отколкото бихте платили в Белгия или Холандия за същата услуга. Не защото „отбиваме номера“, а защото сме по-конкурентни. По-ниските разходи в България ни позволяват по-ниски цени, без компромис в качеството на превода.

Легализация на официални документи

Официалните български документи се нуждаят от апостил (удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден), за да бъдат признати в Белгия или Холандия. Ако ни изпратите документите си, ние ще направим необходимото. Легализираните документи ще ви бъдат изпратени или предадени във възможно най-кратък срок, независимо къде се намирате.	Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

	БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ

Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ


	Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

	CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL