Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

	БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ

Обърнете се към нас и за осигуряване на симултанен или консекутивен превод

БЪЛГАРСКИ — НИДЕРЛАНДСКИ


	Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

	CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Ние можем да ви подготвим и да ви съдействаме за явяване на изпит за международни сертификати като:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL