Тестове

Тестове


Езикови тестове по нидерландски за бъдещи служители

Търсите административен персонал или служители за обслужване на клиенти по телефона с добри познания по нидерландски език – в случай, че желаете да проверите дали кандидат за определена позиция има необходимата степен на владеене на нидерландски, ние организираме езикови тестове. Въз основа на устен и/или писмен тест (съобразно Общата европейска езикова рамка - Common European Framework of Reference for Languages) определяме нивото на владеене на нидерландски език (A2, B1, B2, C1 или C2) на бъдещите ви сътрудници. 

Езиково обучение
Niderlandika предлага персонализирани обучения по нидерландски. Свържете се с нас за повече информация. 

Тестове
  За нас
Преводи
Езикови курсове
Тестове
Контакти

Български
English
Nederlands