Privacybeleid


Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

 

Dit document stelt de regels vast die BE CONSULT OOD, UIC 201187932, met maatschappelijke zetel en geregistreerd adres op ul. Ravnogor 4, at. 7, 1756 Sofia toepast op de gebruikers van de website https://www.niderlandika.com.

 

Wat regelt dit document?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van toepassing in Bulgarije. Het doel ervan is de privacy van personen te waarborgen en hun persoonsgegevens te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens iedere informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke kenmerken. Meer bepaald zijn dit: naam, socialezekerheidsnummer, adres, telefoon, geboorteplaats, paspoortgegevens van de persoon (fysieke identiteit); burgerlijke staat en familierelaties (familiale identiteit); professionele biografie (werk); gezondheidstoestand, psychologische en/of mentale toestand, seksuele geaardheid (medische gegevens); raciale of etnische oorsprong, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen (publieke identiteit); vermogenssituatie, financiële status, aandelenbezit en/of eigendom van aandelen of effecten van bedrijven (economische identiteit), enz.

Welke gegevens gebruiken we en waarom?

BE Consult OOD maakt gebruik van een externe standaarddienst van Google Analytics die bezoeken aan de website anoniem registreert en het gedrag van bezoekers volgt. Google Analytics gebruikt hiervoor uw IP-adres, dat in veel gevallen gedeeld kan worden met andere gebruikers van uw internetprovider.
Op onze site kunt u worden geïdentificeerd nadat u zelf gegevens hebt ingevoerd in de feedbackformulieren op de site waarmee u ons uw verzoeken of vragen stuurt. Om uw berichten te kunnen beantwoorden, hebben wij volgens de nieuwe regels uw uitdrukkelijke toestemming nodig om uw gegevens naar ons te verzenden. Daartoe vragen wij u, alvorens uw berichten te verzenden, om toestemming voor de verzending.
BE Consult OOD gebruikt de naam en het e-mailadres dat u ons stuurt uitsluitend om te reageren op uw berichten, bijvoorbeeld om u een offerte voor vertaaldiensten toe te sturen wanneer u daarom hebt verzocht.
Wij versturen geen e-mailnieuwsbrieven met ongevraagde commerciële of andere promotionele berichten, en gebruiken uw naam of e-mailadres ook niet voor andere doeleinden.

 

Opslaan en delen van uw gegevens

BE Consult OOD slaat de door u verstrekte gegevens niet op in databases, op de hostingserver of op andere apparaten.
Wij delen, onthullen of verkopen de van u ontvangen gegevens niet aan derden of bedrijven.

 

Uit cookies verzamelde gegevens

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver naar de door u gebruikte browser worden gestuurd en op uw apparaat worden opgeslagen zodat de site het kan herkennen. Er zijn twee soorten cookies - permanente cookies en tijdelijke of sessiecookies. Permanente cookies worden voor langere tijd als bestand op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk op uw computer opgeslagen wanneer u een site bezoekt en worden verwijderd wanneer u de website sluit. De meeste cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u.
We kunnen informatie uit cookies gebruiken om onze website gebruiksvriendelijker te maken voor u, onze gebruikers.
Als u dat wenst, kunt u op elk moment de cookies in uw browser uitschakelen of ze van uw harde schijf verwijderen.

 

Informatiebescherming

De website https://www.niderlandika.com maakt gebruik van het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)-protocol voor beveiligde communicatie via een computernetwerk.  HTTPS verifieert de website en de webserver waarnaar deze is geüpload. Het versleutelt ook in twee richtingen de verbinding tussen client en server, wat bescherming biedt tegen afluisteren, sabotage of vervalsing van de inhoud van berichten. In de praktijk biedt dit voldoende garanties dat de gebruiker verbinding maakt met de juiste site (en niet met een valse kopie), en zorgt het ervoor dat de inhoud van de berichten tussen de gebruiker en de site niet door derden kan worden gelezen of gemanipuleerd. Aanvullende informatie over HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

 

Relevantie van dit document

Deze privacy- en gegevensbeschermingsverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, op initiatief van BE Consult OOD, onze bezoekers en klanten, evenals een bevoegde autoriteit zoals de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens van de eigenaar van de site

Naam: BE Consult OOD
Geregistreerd adres: ul. Ravnogor 4, at. 7, 1756 Sofia
UIC: 201187932
btw: BG201187932
Manager: Thomas Loopmans

 


BE CONSULT OOD
Sofia, 02.01.2022

  Over ons
Vertalingen
Taalcursussen
Taaltesten
Contact

Български
English
Nederlands